SUCCESS IS IN YOUR MIND


I didn't publish the post again as I announced - oops. I didn't have time! But because of SheIn and Sammydress you're going to forget it. Eventually, the coat in neutral color, black, gray, metallic... gloomy, right? That's how I felt. I am only interested if the pieces are great?

Opet nisam objavila post kada sam trebala, kada sam ga i najavila - oops. Nisam imala vremena. Zbog SheIn-a i Sammydress-a ćete to zanemariti. Naime, kaput u neutralnoj boji, crno, sivo, metalno... tmorno, je l' da? Tako sam se i osjećala. Mene samo zanima da li su komadi super?


Because of studying and similar problems I didn't succeed to publish a post even if I took photos two weeks ago (when the weather were still wonderful). That day, truly autumn day, after the class I took photos and I was tired. It's possible to notice that on photos. I'm telling myself that everything's going to be ok!

SheIn sent me something for shooting again but this time those are two pieces: the coat and pants. The last order was the turqouise dress. This time I choose real fall simple pieces that can still break the simplicity of the outfit. If they're combine on the right way. Right?
At least to me, olive green color was always a hit when te moment ''I don't like anything nor anyone'' comes but also when I want to add originality to the outfit.
I don't want to write again what is SheIn and is it a good shop! You know it alreay. But I only want to underline that this order came the fastest from all others. After 10 days I took these amazing pieces.
Black pants, shortly said: must-have piece in a closet. Nowhere without them! Every girl has them and wear and combine them in many ways.
The coat of gloomy color: my pick, as I already said, when I don't want to look totally boring but to send others a signal that I still care how I look.
Off course, there is also a Sammydress sweater. I wore it a couple of times and it's easy to cimbine. The grey color by itself it's easy to combine, and this knit sweater it's now a trend too. It's gorgeous.
Sammydress has a really big selection of clothing, shoes and bags. Off course, the choice is yours and you decide what are you going to buy, so I can't say that all of the stuff are great nor that they are not. There are pieces I immediatly put in a wishlist and pieces I totally ignore. But it's good, you can find a piece you like and for cheap money. Also, Sammydress really keeps in track of trends. Always look the new collections! 
The shipment last about two weeks which is fantastic! The pieces (there are more that I am also planning to wear in future posts) came in extra condition. I want to remark for the size of shoes: always order one size bigger than a size you wear! 
Do you like this simple street style look?

Zbog učenja i sličnih obaveza nisam uspjela objaviti post iako sam se slikala čak prije dvije sedmice (kada je vrijeme još bilo divno). Taj dan, pravi jesenski, nakon časova sam se slikala i bila sam umorna. Moguće je to i primijetiti na slikama. Tješim se, bit' će sve ok!
SheIn mi je opet poslao nešto za slikanje ali ovaj put su to bila dva komada: kaput i hlače. Prošla narudžba je bila tirkizna haljinica. Ovaj put ja biram prave jesenske obične komade koji ipak mogu razbiti jednostavnost kombinacije. Ako se iskombinuju na pravi način. Zar ne?
Barem meni, maslinasto zelena boja je uvijek bila hit kada mi dođe trenutak kada ništa i nikoga ne volim ali i kada želim dodati originalnost samom outfit-u.
Ne želim opet da pišem, kakav je to SheIn shop. To i sami već znate. Ali samo želim naglasiti da mi je ova narudžba stigla prije od ostalih. Nakon 10 dana, preuzela sam ova dva fantastična komada.
Crne hlače, ukratko rečeno: must-have komad u ormaru. Bez njih nigdje! Svaka ih djevojka nosi i kombinuje na razne načine.
Kaputić tmurne boje: moj odabir, kao što sam već spomenula, kada ne želim da izgledam totalno bezveze već da se barem malo može primijetiti da mi je stalo do izgleda.
Naravno tu je još i Sammydress džemper. Oblačila sam ga nekoliko puta i lahko se kombinuje. Siva boja sama po sebi, se može lahko iskombinovati, a ovakav knit džemper je još sada i trend. Divan je.
Sammydress ima zaista mnogo odjeće, obuće i torbi. Naravno, izbor je vaš i i odlučujete šta želite naručiti tako da ne mogu reći da su sve stvari super ali ni da nisu. Ima komada koje odmah stavljam u wishlist-u a ima i onih koje totalno zanemarim. Ali to je dobro, možete naći baš ono što vam se dopada i to po pristupačnim cijenama. Također, Sammydress zaista prati trendove. Uvijek gledajte nove kolekcije. 
Pošiljka je trajala otprilike dvije sedmice što je odlično! Komadi (ima ih još koje planiram u narednim postovima nositi) su došli u odličnom stanju. Želim da napomenem za broj obuće: naručujte za jedan broj veći od onoga koji nosite!
Da li se vama dopada ovaj jednostavni street style look?

Šta je snaga u tebi? Da li motiv ili inspiracija? Ili neki potpuno nevažan vanjski element... ptica na nebu, Sunce na počinku? Odgovor kao da znam ali ga ne želim čuti. Kao da ga ne znam a želim ga čuti. Kao sto drugih fraza i petljanja i ko zna... Harmonija tvog hoda kroz prepreke se ne dešava slučajno! Niti padaš iz ničeg u propast pa se iz nečeg ponovo dižeš! Ti si taj koji ide a sve ostalo stoji. Ti si taj koji se bori. Pravo pitanje je da li se želiš boriti?


Photography: Emina Avdic

What I wore:
Sweater: Sammydress
Pants: SheIn
Coat: SheIn
Bag: Romwe
Boots: Yoins